26.10.2020
GRANICA OTWARTA
Mały ruch graniczny jest dozwolony

W związku z zakwalifikowaniem Polski przez Federalne Ministerstwo Zdrowia, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako obszaru ryzyka koronnego, rząd landu Brandenburgii podjął w ubiegły piątek, 23.10.2020 r., decyzję o zmianie rozporządzenia w sprawie kwarantanny w Brandenburgii. Nowe rozporządzenie przewiduje zatem zwolnienia z ogólnych przepisów dotyczących kwarantanny dla jasno określonych grup osób i zawodów. Są to osoby dojeżdżające do pracy, uczniowie i studenci. Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są również bliscy krewni. Również tzw. “mały ruch graniczny” dla pobytów do 24 godzin jest możliwy bez obowiązku kwarantanny. Nowe przepisy weszły w życie 24 października 2020 r. o godz. 00.00.

Bardziej szczegółowe informacje w języku niemieckim i polskim można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://mdfe.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.681400.de

W szczególności, na końcu komunikatu prasowego znajduje się również wersja przepisów dotyczących kwarantanny obowiązujących obecnie w Brandenburgii, która została przetłumaczona na język polski we fragmentach.

Black Price
Days
GRANICA OTWARTA
Do 30 listopada możesz przyjechać na zak...