Ochrona danych

Ograniczenie odpowiedzialności za treści internetowe na niniejszej stronie oraz za linki zewnętrzne

MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG oraz jej przedstawiciele prawni i pomocnicy w zakresie wypełniania świadczeń nie ponoszą odpowiedzialności ani nie dają gwarancji za aktualność, merytoryczną dokładność, kompletność i jakość informacji zawartych na tej stronie. Odnosi się to również do wszystkich linków przekierowujących do innych stron internetowych („linki zewnętrzne”), do których bezpośrednio lub pośrednio przekierowuje ta strona. MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG uchyla się od odpowiedzialności co do zawartości strony, na którą użytkownik zostanie przekierowany przez taki link zewnętrzny. O ile nie wskazano inaczej, należy przyjąć, że nie obsługujemy tych innych (zewnętrznych) stron internetowych i dystansujemy się jednoznacznie od wszelkich treści tychże stron. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich podanych na stronie MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG linków do zewnętrznych stron oraz do wszystkich treści tychże stron, do których prowadzą linki zewnętrzne. MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co KG zastrzega sobie prawo do zamieszczania linków do innych stron za pisemną zgodą oraz do wycofania swojej zgody na zamieszczenie linku w dowolnym momencie.

Roszczenia odszkodowawcze wobec MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG, ich przedstawicieli prawnych lub pomocników wypełniających świadczenia z powodu strat materialnych lub niematerialnych powstałych na skutek wykorzystania lub niewykorzystania oferowanych informacji lub poprzez wykorzystanie przestarzałych, nieprawidłowych, niekompletnych lub niskiej jakości informacji są wykluczone, chyba że po stronie kierownictwa MEC METRO-ECE Center GmbH & Co. KG , ich przedstawicieli prawnych lub pomocników wypełniających świadczenia doszło do udokumentowanego umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

Prawa autorskie, inne prawa własności przemysłowej

© MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG, Dusseldorf (Niemcy) 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje i filmy oraz ich układ na stronie są chronione prawami autorskimi i innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Jakiekolwiek użycie lub powielanie udostępnionych treści i danych do celów innych niż informacji własnej jest dopuszczalne tylko po wcześniejszym uzyskaniu stosownej pisemnej zgody ze strony kierownictwa Metro-ECE Center Management GmbH & Co. KG oraz pisemnej zgody fotografa, autora lub twórcy. Zawartość tej strony w szczególności nie może być kopiowana do celów komercyjnych, rozpowszechniana, modyfikowana lub udostępniana osobom trzecim. Dotyczy to również wpisów na do zewnętrznych stron internetowych i usług online, a także przechowywania i kopiowania w bazach danych lub na dyskach. W przypadku naruszenia, MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG zastrzega sobie wszelkie formy czynności prawnej, w szczególności nakazu zaniechania czynności, usuwania,  informacji i rekompensaty.  Zwracamy uwagę, że opublikowane na stronie internetowej obrazy objęte są częściowo prawami autorskimi osób trzecich. Prawo do cytatu naukowego potwierdzonego podaniem właściwego źródła nie jest naruszone. Prosimy o cytowanie nas z podaniem pełnego adresu URL oraz daty wizyty online.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe prezentowane na stronie są prawnie chronionymi markami znakami towarowymi i nie mogą być bez uprzedniej zgody METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG lub jej licencjodawcy publikowane lub wykorzystywane w inny sposób. Również wszystkie pozostałe opublikowane na stronie internetowej oraz zastrzeżone przez osoby trzecie znaki towarowe chronione są bez ograniczeń przepisami prawa znaków towarowych oraz prawem własności zarejestrowanego właściciela.  Samo ich podanie nie oznacza, że takie marki i znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich.

Brak oferty, zastrzeżenie zmian

Informacje na tej stronie internetowej nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy. Wszystkie treści tej strony są niewiążące. MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmiany części strony lub całej treści bez wcześniejszego powiadomienia, do uzupełniania lub całkowitego usuwania lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

Nadużycie

Odwiedzając tę stronę internetową zobowiązujecie się Państwo do powstrzymania się od nadużywania treści i usług, w szczególności omijania wszelkich środków bezpieczeństwa i dokonywania jakichkolwiek czynności, które powodują uszkodzenia serwerów lub sieci. Ponadto zobowiązujecie się Państwo do niewykorzystywania opublikowanych treści i usług na innych stronach internetowych lub w charakterze komercyjnym.

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego informujemy Państwa poniżej o sposobie wykorzystywania Państwa danych podczas wizyty na stronie internetowej MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych:

Dane osobowe zgodnie z § 3 ust. 1 BDSG są to informacje dotyczące osobistych lub majątkowych faktów zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zaliczane są do nich informacje takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie wtedy, jeśli podają je Państwo dobrowolnie w formularzach na tej stronie i gdy dane te są wymagane, aby dostarczyć Państwu zamawianych informacji.  Podczas gromadzenia tych danych MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG kieruje się obowiązującym prawem. Ponadto MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG rejestruje również dostęp do tych stron z przyczyn technicznych lub w celu dalszej poprawy oferty na swojej stronie  internetowej. Podczas rejestracji MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG pobiera jedynie informacje na temat usługodawcy internetowego, adres IP, stronę internetową, z której można dotrzeć na naszą stronę oraz przeglądane strony podczas wizyty na naszej witrynie.  Te informacje używane są wyłącznie w formie niespersonalizowanej. Państwa adres IP zapisywany jest na nośniku tylko w trakcie użytkowania, to znaczy podczas wizyty na naszej stronie  internetowej (tzw. SessionID).  Analiza profilu użytkownika nie następuje.

MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG postępuje w szczególności zgodnie z następującymi zasadami:

  • Informujemy Państwa o naszej polityce prywatności oraz za pomocą informacji na naszej stronie internetowej o celu, w jakim wykorzystywane są Państwa dane.
  • Chronimy Państwa dane za pomocą wszystkich dostępnych nam środków przed nieuprawnionym dostępem, utratą i manipulacją.
  • Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane tylko wewnątrz firmy MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG, w celu zaoferowania Państwu informacji oraz usług. Państwa dane nie są udostępniane osobom trzecim.
  • Dane osobowe ujawnione przez Państwa są przez nas usuwane, jeżeli przestały już  istnieć wszystkie cele magazynowe, chyba że Państwo wyrazili zgodę do ich dalszego wykorzystania. W tym przypadku zamiast usunięcia danych następuje ich blokada, jeśli ustawowe, statutowe lub umowne okresy przechowywania danych wykluczają ich usuwanie, gdyż istnieją podstawy do stwierdzenia, że usunięcie danych będzie z uwagi na specyficzny sposób zapisu niemożliwe względnie nieproporcjonalnie kosztowne.  Poza tym można zawsze kazać zablokować, poprawić lub usunąć dane pobrane przez MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG. Usunięcie danych następuje także gdy wycofacie Państwo swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych. Jeśli cofnięcie zgody następuje podczas trwającego procesu biznesowego, wtedy dane są usuwane bezpośrednio po jego zakończeniu. Pozostałe ustawowe obowiązki  związane z usuwaniem i blokowaniem danych pozostają nienaruszone.

Oferta internetowa MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG wykorzystuje „Cookies” (patrz dalej), które są przechowywane na Państwa komputerze. Z uwagi na ten fakt wychodzimy z założenia, że udzielają Państwo zgody, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozwala na akceptację ciasteczek ze względu na dokonane ustawienia. Uzyskane dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia Państwu serwisu oraz dostosowania struktury strony do preferencji użytkowników.

Wykorzystanie z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics wykorzystuje  Cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez Cookie na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Google najpierw skraca  Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo pełny adres IP będzie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu analizy wykorzystania witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej strony lub Internetu.  Adres IP podany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie zostanie zestawiony z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku mogą dla Państwa nie być dostępne wszystkie funkcje na tej strony internetowej.  Można także ponadto zapobiec gromadzeniu i transmisji do Google danych generowanych przez cookie na temat wykorzystania witryny przez użytkownika (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając oraz instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Wykorzystanie Social Plugins

Ta strona korzysta z plugins, czyli funkcji wtyczki sieci społecznościowych Facebook, Twitter i Google+.  Z uwagi na ochronę prywatności są one domyślnie wyłączone i w celu ich użycia muszą zostać jednoznacznie włączone przez użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że w ramach korzystania z funkcji oferowanych przez osoby trzecie obowiązuje inna polityka prywatności i przepisy dotyczące odpowiedzialności.  Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez operatora, wynikające z korzystania z przekierowanych stron, może przekroczyć zakres niniejszej polityki prywatności. Dalsze przetwarzanie danych mające miejsce w ramach sieci społecznych, czas przechowywania oraz cel są określone wyłącznie przez tych dostawców.

Facebook

Ta strona korzysta z funkcji wtyczki sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Po włączeniu wtyczki zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje poprzez to informację, że Państwo odwiedzili naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Jeśli klikną Państwo na stronie Facebooku przycisk "Like" będąc zalogowanym do swojego konta Facebook, możecie Państwo połączyć zawartości naszych stron na własnym profilu na Facebooku. W ten sposób Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach na Państwa koncie użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my jako dostawca witryny nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Facebook.  Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook rejestrował wizytę na naszych stronach na Państwa koncie użytkownika na Facebooku, prosimy wylogować się ze swojego kona na Facebooku.

Twitter

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie Twittera oraz funkcji "Re-Tweet" odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają połączone z Państwa kontem na Twitterze i są udostępniane innym użytkownikom. Dane te są również przekazywane do Twitter. Zwracamy uwagę na to, że my jako dostawca witryny nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności na Twitterze: http://twitter.com/privacy.  Swoje ustawienia prywatności dla Twittera możecie Państwo zmienić w ustawieniach konta, dostępnych pod adresem:  http://twitter.com/account/settings

Google+

Korzystając z przycisku Google +1 możecie Państwo publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google +1 otrzymujecie Państwo i inni użytkownicy spersonalizowane treści z Google i naszych partnerów. Google gromadzi zarówno informację o tym, że Państwo podali dla zawartości ocenę +1, a także informację na temat oglądanej strony po kliknięciu na +1. Państwa oceny +1 mogą być wyświetlane jako wskazówki wraz z Państwa nazwą i zdjęciem profilowym w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub na Państwa profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych lub publikacjach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Państwa działaniach +1 w celu poprawy usług Google dla Państwa i innych. Aby móc skorzystać z przycisku Google +1, potrzebny jest widoczny na całym świecie, publiczny profil użytkownika Google, który musi zawierać co najmniej określoną nazwę profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach, nazwa ta może również zastąpić dowolną inną nazwę, która została użyta podczas udostępniania zawartości za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może zostać wyświetlona innym użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub posiadają inne informacje identyfikujące Państwa. Obok powyższych zastosowań podane przez Państwa informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować zagregowane dane statystyczne dotyczące działalności +1 użytkowników względnie przesyłać je do innych użytkowników i partnerów, takich jak wydawców, reklamodawców lub powiązanych stron. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google, na temat swoich praw i możliwości ochrony własnej prywatności znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Prawo do informacji i odwołania

Przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do nieodpłatnej informacji na temat zgromadzonych przez nas danych. Macie Państwo również prawo do wycofania zgody na gromadzenie, przetwarzania lub korzystanie z danych bez podawania przyczyny. W tym przypadku prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@remove-this.mec-cm.com.

Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych należy przesłać do nas pocztą elektroniczną. Podczas komunikacji z MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG za pomocą e-maila, należy pamiętać o tym, że wysyłanie e-maili z powodu infrastruktury technicznej w Internecie nie zapewnia poufności i ochrony przed zmianami w treści przesyłanych informacji.  W przypadku, gdy zależy Państwu na poufności i integralności przesyłanych treści poczty elektronicznej, przedsięwziąć własne środki ostrożności w celu ochrony zaufania  i integralność treści.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia zgodnie z regulacjami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych. Z tego względu polecamy Państwu zapoznanie się w tym miejscu z aktualnym stanem podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej.