Datenschutz

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego informujemy Państwa poniżej o sposobie wykorzystywania Państwa danych podczas wizyty na stronie internetowej MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG. Poniższe informacje dotyczące prywatności służą informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz Państwa praw do przetwarzania danych zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych (“RODO”) i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

1. Informacje ogólne

1.1 Organem odpowiedzialnym za funkcjonowanie strony internetowej jest MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG (zwany dalej “MEC”, “my” lub “nas”).

1.2 W przypadku pytań możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod następującym adresem: MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Am Albertussee 1, 40549 Düsseldorf. E-Mail: .

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych:

2.1 Dane osobowe są to indywidualne dane osobowe w zakresie osobistych lub majątkowych faktów dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2.2 My przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi ustawowymi przepisami.

2.3 Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem, podawane dane osobowe są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych następuje na podstawie unijnego rozporządzenia RODO (art. 6 ust. 1 punkt 1, litera a).

2.4 Niektóre dane osobowe są zapisywane automatycznie podczas wizyty czysto informacyjnej na naszej stronie internetowej za pośrednictwem Państwa urządzeń (komputer, telefon komórkowy, tablet, itp). Zapisywany jest adres IP aktualnie używany przez urządzenie, data i godzina, typ przeglądarki i system operacyjny terminalu, strona internetowa, z której docierają Państwo do naszej oferty i te strony, które odwiedzają Państwo w czasie wizyty na naszej witrynie. Odbywa się to w celu prezentacji naszej strony internetowej oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa, jak również w celu optymalizacji naszej oferty i poprawy witryny. Używamy tych danych tylko i wyłącznie tylko w niezindywidualizowanej formie. Państwa adres IP jest zapisywany tylko podczas procesu użytkowania, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (tzw. SessionID). Ocena użytkownika nie ma miejsca. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie rozporządzenia RODO (art. 6 ust. 1 punkt 1, litera f). Ochrona naszych stron internetowych i optymalizacja naszej oferty stanowi nasz uzasadniony interes.

2.5 Aby umożliwić operacje przetwarzania danych wymienione w niniejszej polityce prywatności, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług jako procesorów danych w rozumieniu rozporządzenia RODO art. 28, na przykład usługodawców redakcyjnego wsparcia stron internetowych i stron Facebooka. Dzięki ustaleniom umownym zapewniamy, że usługodawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dalsze przekazywanie danych osobowych nie ma miejsca, chyba że istnieje w tym zakresie ustawowy obowiązek.

3. Pliki cookie

3.1 W celu uatrakcyjnienia naszych usług i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji używamy tzw. Ciasteczek. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu i przez które na miejsce, na które trafia ciasteczko (tutaj przez nas), przepływają pewne informacje. Sprawiają to, że oferta internetowa jest ogólnie przyjazna i efektywna.

Niektóre pliki cookie, których używamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tzn. po zamknięciu Państwa przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas kolejnej wizyty (tak zwane trwałe pliki cookie). Możecie Państwo ustawić przeglądarkę tak, abyście byli informowani o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowali o ich akceptacji lub wykluczali akceptację plików cookie dla konkretnych przypadków lub ogólnie. Więcej informacji można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Nieakceptowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny. Akceptując nasz “baner z ciasteczkami”, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych za pomocą plików cookie. Przetwarzanie tych danych osobowych następuje na podstawie unijnego rozporządzenia RODO (art. 6 ust. 1 punkt 1 litera a). Poniżej omówimy konkretne pliki cookie.

3.2 Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak Państwa adres IP jest wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny firma Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora witryny internetowej. Adres IP pochodzący z Państwa przeglądarki dostarczony w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możecie Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. Możecie Państwo ponadto zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym swojego adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Okres przechowywania danych

Podawane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko do momentu spełnienia celu, w którym zostały przetworzone. Następnie dane są usuwane, chyba że Państwo wyrazili zgodę na szersze wykorzystanie. W miejsce usuwania danych następuje ich blokada, o ile ustawowe, statutowe lub umowne okresy przechowywania wykluczają usunięcie. Nawiasem mówiąc, możecie Państwo w dowolnym momencie zablokować, poprawić lub usunąć swoje dane zebrane w MEC. Dane są usuwane również, jeśli wycofacie Państwo swoją zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Jeżeli odwołanie ma miejsce w trakcie trwającej transakcji biznesowej, anulowanie następuje niezwłocznie po jej zawarciu. Dalsze ustawowe obowiązki usuwania i blokowania danych pozostają nienaruszone.

5. Wykorzystanie Social Plugins

Ta strona korzysta z plugins, czyli funkcji wtyczki sieci społecznościowych Facebook, Twitter i Google+. Z uwagi na ochronę prywatności są one domyślnie wyłączone i w celu ich użycia muszą zostać jednoznacznie włączone przez użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że w ramach korzystania z funkcji oferowanych przez osoby trzecie obowiązuje inna polityka prywatności i przepisy dotyczące odpowiedzialności. Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez operatora, wynikające z korzystania z przekierowanych stron, może przekroczyć zakres niniejszej polityki prywatności. Dalsze przetwarzanie danych mające miejsce w ramach sieci społecznościowych, czas przechowywania oraz cel są określone wyłącznie przez tych dostawców.

5.1 Facebook

Ta strona korzysta z funkcji wtyczki sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Po włączeniu wtyczki zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje poprzez to informację, że Państwo odwiedzili naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Jeśli klikną Państwo na stronie Facebooku przycisk “Like” będąc zalogowanym do swojego konta Facebook, możecie Państwo połączyć zawartości naszych stron na własnym profilu na Facebooku. W ten sposób Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach na Państwa koncie użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my jako dostawca witryny nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności na Facebooku: pl-pl.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook rejestrował wizytę na naszych stronach na Państwa koncie użytkownika na Facebooku, prosimy wylogować się ze swojego kona na Facebooku.

5.2 Twitter

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie z Twittera oraz funkcji “Re-Tweet” odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają połączone z Państwa kontem na Twitterze i są udostępniane innym użytkownikom. Dane te są również przekazywane do Twitter. Zwracamy uwagę na to, że my jako dostawca witryny nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności na Twitterze: twitter.com/privacy. Swoje ustawienia prywatności dla Twittera możecie Państwo zmienić w ustawieniach konta, dostępnych pod adresem: twitter.com/account/settings

5.3 Google+

Korzystając z przycisku Google +1 możecie Państwo publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google +1 otrzymujecie Państwo i inni użytkownicy spersonalizowane treści z Google i naszych partnerów. Google gromadzi zarówno informację o tym, że Państwo podali dla zawartości ocenę +1, a także informację na temat oglądanej strony po kliknięciu na +1. Państwa oceny +1 mogą być wyświetlane jako wskazówki wraz z Państwa nazwą i zdjęciem profilowym w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub na Państwa profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych lub publikacjach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Państwa działaniach +1 w celu poprawy usług Google dla Państwa i innych. Aby móc skorzystać z przycisku Google +1, potrzebny jest widoczny na całym świecie, publiczny profil użytkownika Google, który musi zawierać co najmniej określoną nazwę profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach, nazwa ta może również zastąpić dowolną inną nazwę, która została użyta podczas udostępniania zawartości za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może zostać wyświetlona innym użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub posiadają inne informacje identyfikujące Państwa. Obok powyższych zastosowań podane przez Państwa informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować zagregowane dane statystyczne dotyczące działalności +1 użytkowników względnie przesyłać je do innych użytkowników i partnerów, takich jak wydawców, reklamodawców lub powiązanych stron. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google, na temat swoich praw i możliwości ochrony własnej prywatności znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: developers.google.com/+/web/buttons-policy.

6. Państwa prawa

W celu zapewnienia Państwa praw zgodnie z rozporządzeniem RODO do:

  • informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do kopii tych danych (art. 15 RODO);
  • sprostowania niepoprawnych danych i uzupełniania niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO)
  • usunięcia Państwa danych osobowych oraz, o ile zostały one upublicznione, do tego, aby MEC poinformował innych odpowiedzialnych administratorów o wniosku o usunięcie danych (art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO);
  • przenoszenia danych, dzięki czemu Państwa dane osobowe są dostarczane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazywania tych danych innemu odpowiedzialnemu administratorowi bez przeszkód ze strony MEC (art. 20 RODO);
  • wycofania udzielonej zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody do czasu jej wycofania (art. 7 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

możecie Państwo skontaktować się w każdym momencie z inspektorem ochrony danych MEC (adres e-Mail: datenschutz@mec-cm.com). Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia skargi w odpowiednim urzędzie nadzoru, jeśli uważacie, że sposób przetwarzania danych jest niezgodny z wytycznymi rozporządzenia RODO (art. 77 RODO).

Podczas komunikacji z MEC METRO-ECE Center Management GmbH & Co. KG za pomocą poczty elektronicznej e-Mail, należy pamiętać o tym, że z powodu istniejącej infrastruktury technicznej w Internecie wysyłanie e-Maili nie zapewnia poufności i ochrony przed zmianami w treści przesyłanych informacji. W przypadku, gdy zależy Państwu na poufności i integralności przesyłanych treści poczty elektronicznej, musicie Państwo przedsięwziąć własne środki ostrożności w celu ochrony zaufania i integralności treści.

7. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia zgodnie z regulacjami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych. Z tego względu polecamy Państwu zapoznanie się w tym miejscu z aktualnym stanem podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej.